Verslagen DCN Academy bijeenkomsten 

1 september 2021
Intensive Care is overleven

Arthur van Zanten – Herstellen van COVID-19 en de rol van voeding Bij de DCN Academy hield internist-Intensivist prof. Arthur van Zanten een vlammend betoog voor goed voedingsbeleid voor herstel na COVID-19.Wat er op een IC gedaan wordt is ver buiten de fysiologie. Het lichaam is in katabole fase en spierweefsel wordt in hoog tempo […]

Lees verder
1 september 2021
‘Zorg voor engagement’

‘Janet Murris – Wanneer denk jij dat een patiënt tevreden is? Niet met iedere client voel je direct een klik tijdens het intake gesprek. En je weet dat een goede band essentieel is om de behandeling te laten slagen. Maar hoe pak je dit aan? Janet Murris legde aan de hand van de vier fases […]

Lees verder
1 september 2021
Obesitas is een normale reactie op een abnormale situatie’

Tommy Visscher: Wat kun je doen om gedrag te veranderen? We moeten minder snel oordelend zijn als we een client zien met obesitas. Voordat je het weet gaat je gedachte al naar ‘’eigen schuld dikke bult’’. Stigmatiseren moeten we voorkomen. Want zo zwart wit is de obesitas epidemie natuurlijk niet, vele factoren spelen hierin een […]

Lees verder
12 december 2020
Verslag van de DCN Academy op 19 september, de dag van de diëtist

Verslag van de DCN Academy op 19 september, de dag van de diëtist door Corien Maljaars en Majorie Former De scholing werd zowel op locatie als online georganiseerd. Dr. Karen Freijer, diëtist en manager bij Partnerschap Overgewicht Nederland (PON),  leidde de rondetafelgesprekken. Zij ging in op de rol van de diëtist in de COVID-19 pandemie. […]

Lees verder
8 januari 2020
Verslag DCN Academy 18-9-2019, deel 4

door Corien Maljaars en Majorie Former'We moeten meer rekening houden met de interactie tussen medicatie en voeding' Prof. dr. Renger Witkamp hoogleraar Voeding en Farmacologie WUR.. Aan de hand van 50 dia’s tilde Witkamp een tipje van de sluier op waaraan je moet denken als het gaat om interactie tussen voeding en medicatie. Geneesmiddelen kunnen […]

Lees verder
8 januari 2020
Verslag DCN Academy 18-9-2019, deel 3

door Corien Maljaars en Majorie Former 'Acceptance and Commitment Training, wat kan de diëtist er mee?'Dr. Heidi Stiegelis, psycholoog 'Bij gedragsverandering gaat het om persoonlijke waarden' Aan de hand van haar persoonlijke ervaringen als patiënt legde Heidi uit hoe belangrijk communicatie tussen professionals en patiënten is. Zij heeft op basis van   Acceptance & Commitment Training (ACT) […]

Lees verder
2 december 2019
Verslag DCN Academy 18 september 2019, deel 2

door Corien Maljaars en Majorie Former Er was veel belangstelling voor het programma van de DCN Academy op 18 september en dat had zeker te maken met de boeiende onderwerpen die op het programma stonden.  'Vervanging verzadigd vet door onverzadigd vet levert het meeste voordeel op'. Ingeborg Brouwer, hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam. Ingeborg benadrukte dat […]

Lees verder
27 november 2019
Verslag DCN Academy 18 september 2019 , deel 1

door Corien Maljaars en Majorie Former Er was veel belangstelling voor het programma van de DCN Academy op 18 september en dat had zeker te maken met de boeiende onderwerpen die op het programma stonden.  ‘Nog veel onduidelijkheden over intermitterend vasten’. Dr. Kirsten Berk, diëtist en postdoc onderzoeker Interne Geneeskunde in Erasmus MC Rotterdam. Wie […]

Lees verder
31 mei 2019
Voeding en Nefrologie door prof. Gerjan Navis

Voeding en Nefrologie door prof. Gerjan Navis Prof. Gerjan Navis, internist- nefroloog in het UMCG en hoogleraar Voeding in de Geneeskunde aan Rijksuniversiteit Groningen, startte haar presentatie met de boodschap dat de diëtist een sleutelpositie heeft in evidence-based practice nefrologie. Uit bloed- en urinemetingen is af te leiden of er al dan niet sprake is […]

Lees verder
14 april 2019
Deel 2 van het verslag DCN Academy 30 januari 2019

door Majorie Former en Corien Maljaars Richtlijn Chronische Nierschade door dr. Jan WesterinkDr. Jan Westerink, internist-vasculair geneeskundige in het UMC Utrecht, besprak de herziene NHG richtlijn Chronische Nierschade. https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-chronische-nierschade  Hierbij stelde hij voortdurend de vraag: ‘Wat levert de behandeling de patiënt op?’. Chronische nierschadeRuim 10 procent van de Nederlandse populatie heeft Chronische nierschade (CNS).CNS wordt gedefinieerd als:Gedurende […]

Lees verder
14 april 2019
Verslag DCN Academy 30 januari 2019

door Majorie Former en Corien Maljaars Het congres van DCN stond dit keer in het teken van chronische nierziekten. Over dit onderwerp zijn recent twee nieuwe behandelrichtlijnen verschenen. Voeding en Nefrologie door prof. Gerjan Navis Prof. Gerjan Navis, internist- nefroloog in het UMCG en hoogleraar Voeding in de Geneeskunde aan Rijksuniversiteit Groningen, startte haar presentatie […]

Lees verder
14 april 2019
PCOS en insulineresistentie

PCOS Poly Cysteus Ovarium Syndroom (PCOS) is een endocrien syndroom waarbij 2 van de 3 Rotterdam criteria (2003) zich openbaren: minder dan 8 menstruaties per jaar of blijft in geheel uit verhoogde waarde van testosteron en/of verschijnselen daarvan (acne, hirsutisme) een typisch echoscopisch beeld; veel polycysteuze eierstokken Diagnose PCOS wordt vaak ontdekt als vrouw niet […]

Lees verder
14 april 2019
Zorgstandaard Eetstoornissen en Orthorexia(2017)

Zorgprofessional In de zorgstandaard Eetstoornissen wordt gesproken over het herstel van vermogen om je aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van de sociale, mentale en fysieke uitdagingen in het leven. Essentieel hierin zijn: eigen regie, zelfmanagement, gelijkwaardigheid en het vinden van eigen kracht. Zelfmanagement is het vermogen goed om te […]

Lees verder
14 april 2019
Nieuwe NHG-standaard en NIV-richtlijn Diabetes type 2

NHG standaard diabetes type 2 Doel Het primaire doel van de diabetes behandeling door huisartsen is niet veranderd in de nieuwe NHG-standaard. En dat doel ishet voorkómen en behandelen van klachten en complicaties, zoals het verhoogde risico op hart- en vaatziekten, chronische nierschade, retino- en neuropathie. Ook de medicatie opbouw is voor de eerste drie […]

Lees verder
14 april 2019
De nieuwe voedingsnormen voor vitamines en mineralen voor volwassenen

Bepalen voedingsnormen De Gezondheidsraad heeft bij de evaluatie van de voedingsnormen voor volwassenen gebruikgemaakt van de normen die de Europese voedselautoriteit EFSA heeft opgesteld. Voor het overgrote deel van de vitamines en mineralen konden de voedingsnormen van EFSA worden overgenomen. Voor een select aantal voedingsstoffen adviseert de Gezondheidsraad een afwijkende norm. Dit is vanwege de […]

Lees verder
14 april 2019
Voeding en de preventie van kanker

Onderzoek Op 24 mei 2018, na ruim 10 jaar, heeft het Wereld Kanker Onderzoeks Fonds (WCRF) een nieuw rapport gepubliceerd over voeding, leefstijl en kanker. Op basis van de laatste stand van de wetenschap heeft een panel van internationale experts de 10 aanbevelingen voor het verkleinen van de kans op kanker herzien in dit rapport […]

Lees verder
7 april 2019
Koolhydraten en insulineresistentie- diabetes type 2

Aan de hand van een lijst met vragen en stellingen uit de praktijk over koolhydraten bij insulineresistentie en/of diabetes type 2 werd een interactieve sessie gehouden. Evidence based Vraag jezelf altijd af, is het evidence based? Is de uitspraak/claim die iemand doet verifieerbaar? Kloppen mijn interpretaties op basis van de wetenschappelijke data en argumenten die […]

Lees verder
Postadres
Adres: Iroko 145
3315 PN Dordrecht
Tel: 024 – 2005491 (op werkdagen)
E-mail: info@dcn.nu