Verslagen DCN Academy bijeenkomsten 

verslag-dcn-academy-2-11-2022

De reacties na afloop van de DCN Academy waren eensluidend: het was weer een leerzame, inspirerende en gezellige dag.
Een ding werd wel duidelijk: we weten veel over het metabolisme van het menselijk lichaam, maar nog lang niet alles. Daarentegen zijn de oneliners in de media vaak heel stellig.
Lees  verder

10 september 2021

De overgang en alles wat ermee samenhangt

Vanaf het 45-ste levensjaar van de vrouw raken de follikels op en daalt de oestrogeenconcentratie. FSH blijft hoog. 80-90% van de vrouwen krijgt overgangsklachten, zoals opvliegers en hartkloppingen. Dat oestrogeen daalt, heeft alleen maar nadelen. Gewicht neemt toe, met name buikvet, waardoor een hoger risico op hart- en vaatziekten bestaat. Veel vrouwen hebben blaasontsteking. Dit […]

Lees verder
Zwangerschapsdiabetes (GDM) in de 1e lijn

Alice heeft al 12 jaar goede resultatenmet begeleiding GDM in 1e lijn. Uit een vorig jaar gehouden poll onder diëtisten bleek dat 1/3 van de diëtisten GDM begeleidt en dat de helft daarvan een bloedglucosemeter gebruikt. Uit onderzoek Nivel (mei 2021) blijkt dat in de periode 2015-2019 GDM met 30% is toegenomen, maar dat het […]

Lees verder
Samenwerking fertiliteitsarts en diëtist

Dr. Grada van den Dool, fertiliteitsarts vertelde over haar samenwerking met Aileen de Vogel,diëtist.  Aileen had een paar keer bij de leefstijlpoli in het Albert Schweitzer ziekenhuis aangeklopt om samen te werken, maar vanuit het ziekenhuis was dat lastig. Toen Gradain Nijmegen het kinderwenscentrum opende, dacht zij direct aan Aileen om patiënten naar door te […]

Lees verder
Het belang van de eerste 1000 dagen

Het is belangrijk om in de eerste 1000 levensdagen van een kind de basis voor een goede gezondheid te leggen. Diëtisten kunnen daar een grote rol in spelen. Resultaten uit het Hongerwinteronderzoek laten zien dat tekorten in die periode tot chronische ziekten op latere leeftijd kunnen leiden. Een gezonde leefstijl (ook van de man!) geeft […]

Lees verder
Voedingscentrum vertaalt voedingsrichtlijnen Gezondheidsraad voor zwangere vrouwen

Het Voedingscentrum heeft de adviezen voor zwangere vrouwen vertaald naar praktische adviezen en voorlichting naar de consument. Hiervoor zijn verschillende tools beschikbaar: Infographic voor een overzicht in beeld (nu alleen digitaal en als download op de website, binnenkort ook als hardcopy te bestellen) Zwangerhapen Eetmeter apps Gezond en gevarieerd volgens de Schijf van Vijf. In […]

Lees verder
Voedingsnormen voor zwangere vrouwen

De normenzijn aanvullend op de Richtlijnen Goede Voeding. EFSA heeft veel normen geformuleerd, indien mogelijk zijn deze ook als uitgangspunt voor de Nederlandse normen genomen in verband met uniformiteit in Europa. De EFSA-normen zijn overgenomen indien er geen bezwaar is i.v.m. Nederlandse context én er geen bezwaar is tegen de onderbouwing van EFSA én het […]

Lees verder
Voedingsaanbevelingen voor zwangere vrouwen

De nieuwe aanbevelingen zijn op 22 juni 2021 verschenen. De aanbevelingen zijn bedoeld voor gezonde vrouwen die zwanger willen worden en voor gezonde vrouwen die zwanger zijn van een eenling. De commissie stond onder voorzitterschap van Hans van Goudoever, neonatoloog, en telde 12 leden (artsen, epidemiologen, voedingswetenschappers, sociale wetenschappers, toxicoloog, microbioloog). Vanuit Ministerie VWS en […]

Lees verder
Het vrouwenhart, wat je niet weet (h)erken je niet

Dr. Yolande Appelman is interventiecardioloog. Relatief veel jonge vrouwen (35-45 jaar) overlijden aan een myocardinfarct. Appelman beseft dagelijks dat er betere technieken nodig zijn om vrouwen te behandelen. Vooral bij klachten van pijn op de borst, die door mannen en vrouwen anders kunnen worden ervaren, zijn de onderliggende oorzaken nogal verschillend.  Als interventiecardioloog dottert Yolande […]

Lees verder

15 juni 2021

Intensive Care is overleven

Arthur van Zanten – Herstellen van COVID-19 en de rol van voeding Bij de DCN Academy hield internist-Intensivist prof. Arthur van Zanten een vlammend betoog voor goed voedingsbeleid voor herstel na COVID-19.Wat er op een IC gedaan wordt is ver buiten de fysiologie. Het lichaam is in katabole fase en spierweefsel wordt in hoog tempo […]

Lees verder
‘Zorg voor engagement’

‘Janet Murris – Wanneer denk jij dat een patiënt tevreden is? Niet met iedere client voel je direct een klik tijdens het intake gesprek. En je weet dat een goede band essentieel is om de behandeling te laten slagen. Maar hoe pak je dit aan? Janet Murris legde aan de hand van de vier fases […]

Lees verder
Obesitas is een normale reactie op een abnormale situatie’

Tommy Visscher: Wat kun je doen om gedrag te veranderen? We moeten minder snel oordelend zijn als we een client zien met obesitas. Voordat je het weet gaat je gedachte al naar ‘’eigen schuld dikke bult’’. Stigmatiseren moeten we voorkomen. Want zo zwart wit is de obesitas epidemie natuurlijk niet, vele factoren spelen hierin een […]

Lees verder

19 september 2020

Verslag van de DCN Academy op 19 september, de dag van de diëtist

Verslag van de DCN Academy op 19 september, de dag van de diëtist door Corien Maljaars en Majorie Former De scholing werd zowel op locatie als online georganiseerd. Dr. Karen Freijer, diëtist en manager bij Partnerschap Overgewicht Nederland (PON),  leidde de rondetafelgesprekken. Zij ging in op de rol van de diëtist in de COVID-19 pandemie. […]

Lees verder
Postadres
Adres: Iroko 145
3315 PN Dordrecht
Tel: 024 – 2005491 (op werkdagen)
E-mail: info@dcn-dietist.nl