De nieuwe voedingsnormen voor vitamines en mineralen voor volwassenen

Presentatie door: Dr. Caroline Spaaij

Bepalen voedingsnormen

De Gezondheidsraad heeft bij de evaluatie van de voedingsnormen voor volwassenen gebruikgemaakt van de normen die de Europese voedselautoriteit EFSA heeft opgesteld. Voor het overgrote deel van de vitamines en mineralen konden de voedingsnormen van EFSA worden overgenomen. Voor een select aantal voedingsstoffen adviseert de Gezondheidsraad een afwijkende norm. Dit is vanwege de specifieke Nederlandse situatie of een andere weging van de stand van wetenschap.

Onderbouwing

Nieuw is het onderscheid tussen voedingsnormen met een sterke versus zwakke onderbouwing. De Gezondheidsraad geeft voor praktische implementatie van het advies om de normen als richting niet als vast gegeven te gebruiken. Dit geldt met name voor de normen die zwakker onderbouwd zijn. De normen zijn in principe bedoeld voor gezonde mensen met een gezond gewicht. Voor mensen met chronische ziekten zijn soms andere normen opgesteld welke hier niet werden besproken.

Verschillen

De belangrijkste verschillen ten opzichte van 2014 zijn samengevat in een tabel.

Afbeelding 1 Bron: Kernadvies Voedingsnormen voor vitamines en mineralen voor volwassenen
Afbeelding 2 Bron Kernadvies Voedingsnormen voor vitamines en mineralen voor volwassenen

Schijf van Vijf

Het Voedingscentrum ziet geen reden de Schijf van Vijf aan te passen op basis van deze veranderingen. De Eetmeter en infoteksten op de website zijn wel aangepast. De komende tijd moeten er nog andere deeladviezen komen voor de overige groepen en moeten de bovengrenzen nog geformuleerd worden.

Invoegen PDF documenten – 3 stuks (zijn te vinden via link)

Achtergrond_document_an_evaluation_of_the_efsas_dietary_reference_values_drvs_part_1.pdf

Kernadvies_Voedingsnormen+voor+vitamines+en+mineralen+voor+volwassenen+pro.pdf

Samenvatting_voedingsnormen_voor_vitamines_en_mineralen_voor_volwassenena.pdf

Links

https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2018/09/18/gezondheidsraad-herziet-voedingsnormen-voor-volwassenenhttps://www.gezondheidsraad.nl/binaries/gezondheidsraad/documenten/adviezen/2018/09/18/gezondheidsraad-herziet-voedingsnormen-voor-volwassenen/achtergrond_document_an_evaluation_of_the_efsas_dietary_reference_values_drvs_part_1.pdfhttps://www.gezondheidsraad.nl/binaries/gezondheidsraad/documenten/adviezen/2018/09/18/gezondheidsraad-herziet-voedingsnormen-voor-volwassenen/Kernadvies_Voedingsnormen+voor+vitamines+en+mineralen+voor+volwassenen+pro.pdfhttps://www.gezondheidsraad.nl/binaries/gezondheidsraad/documenten/adviezen/2018/09/18/gezondheidsraad-herziet-voedingsnormen-voor-volwassenen/samenvatting_voedingsnormen_voor_vitamines_en_mineralen_voor_volwassenena.pdfhttps://www.rovid.nl/gr/aco/2018/gr-aco-20181022-idmfcwwuf-web-hd.mp4
Postadres
Adres: Iroko 145
3315 PN Dordrecht
Tel: 024 – 2005491 (op werkdagen)
E-mail: info@dcn-dietist.nl