Verslag DCN Academy 18 september 2019, deel 2

Presentatie door: Ingeborg Brouwer

door Corien Maljaars en Majorie Former
Er was veel belangstelling voor het programma van de DCN Academy op 18 september en dat had zeker te maken met de boeiende onderwerpen die op het programma stonden. 

'Vervanging verzadigd vet door onverzadigd vet levert het meeste voordeel op'.
Ingeborg Brouwer, hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam.

Ingeborg benadrukte dat LDL de boosdoener is bij het ontstaan van een myocardinfarct, en dat het zinvol is om het LDL te verlagen. Hoewel HDL als goodguy wordt gezien, zijn er nog veel onduidelijkheden over de rol van HDL. ‘HDL is goed, maar een hoog HDL maakt een hoog LDL niet ongevaarlijk’, zie ook de presentatie van  Dr. Jan Westerink.
De crux bij studies naar de invloed van het soort vet op hart- en vaataandoeningen is dat je moet weten waardoor het verzadigd vet vervangen is. Als verzadigd vet bijvoorbeeld vervangen is door suiker, dan zie je dat dit niet veel of geen gezondheidsvoordeel oplevert. Vervanging door (meervoudig) onverzadigd vet levert het meeste voordeel op.

Richtlijnen Goede Voeding
De goed wetenschappelijk onderbouwde Richtlijnen Goede Voeding (RGV) van de Gezondheidsraad adviseren vervanging van verzadigd door onverzadigd vet. Tot er nieuwe Voedingsnormen voor macronutriënten zijn, geldt de norm van maximaal 10 energieprocent verzadigde vetzuren. Dit is conform recente richtlijnen in het buitenland.  In de RGV staat geen advies over het vetgehalte van zuivel. Boter wordt niet tot de zuivelproducten gerekend. 

'Het maakt niet uit HOE LDL-cholesterol wordt verlaagd, ALS het maar wordt verlaagd'
Dr. Jan Westerink, internist-vasculair geneeskundige in het UMC Utrecht.

Jan Westerink besprak de recente CVRM richtlijn. Jonge mensen hebben de minste risicofactoren op hart- en vaatziekten, ouderen de meeste. Maar bij jongere mensen valt meer gezondheidswinst te behalen en daarom wordt in de nieuwe richtlijn benadrukt om met behulp van screening de juiste patiënten te selecteren om winst te behalen voor hun gezondheid. De nieuwe richtlijn zegt niets over de BMI, omdat de BMI zelf een risicofactor is voor hoge bloeddruk en hoog cholesterol.
Het is niet logisch om maar één risicofactor te behandelen (bijvoorbeeld hoge bloeddruk), maar juist alle risicofactoren, dus ook cholesterol en dan gaat het om LDL-cholesterol.

Streefwaarde LDL-cholesterol < 1,8 mmol/L voor mensen (40-70 jaar) met zeer hoog risico
Zeer hoog risico ->
–Eerder vastgestelde hart- of vaatziekte
–DM met orgaanschade
–DM met hoge risicofactoren (roken of RR ≥ 180 of TC >8)
–Ernstige chronische nierschade
–Een berekende SCORE (risicotabel) ≥ 10%
.
Streefwaarde LDL-cholesterol < 2,6 mmol/L voor mensen (40-70 jaar) met hoog risico
Hoog risico ->
–Totaal cholesterol > 8 of Bloeddruk ≥ 180
–DM
–Matige chronische nierschade
–SCORE (risicotabel) 5 – 10%

Boven de 70 jaar wordt onderscheid gemaakt tussen kwetsbare en niet kwetsbare mensen. 
LDL-cholesterol hoeft niet nuchter bepaald te worden.

NON-HDL
Het non-HDL-cholesterol (= Totaal-cholesterol minus HDL-cholesterol) is een sterkere risicofactor dan LDL.
Non-HDL cholesterol is al het cholesterol in alle proatherogene lipidendeeltjes.
LDL<1,8 en <2,6 is ongeveer gelijk aan non-HDL<2,6 en 3,4 mmol/L. 
Het maakt niet uit hoe het LDL wordt verlaagd, met leefstijl veranderingen of statines, als het maar wordt verlaagd. De grootste daling van LDL vindt in het begin van de behandeling plaats als mensen afvallen. 

Slechte informatie over statines in de media is dodelijk. Veel mensen staken het gebruik na uitzendingen van bv. Radar. Echter het aantal mensen dat daadwerkelijk bijwerkingen krijgt (pijn, kramp, vermoeide beenspieren) is klein. Bijwerkingen als moeheid en gewrichtsklachten traden ook op bij placebogebruik. Dit wordt het nocebo-effect genoemd. Klachten die je verwacht, treden daadwerkelijk op. Dus verspreid goede informatie over statines, was zijn devies.

Links

Postadres
Adres: Iroko 145
3315 PN Dordrecht
Tel: 024 – 2005491 (op werkdagen)
E-mail: info@dcn-dietist.nl