Verslag DCN Academy 18-9-2019, deel 4

Presentatie door: Prof. dr. Renger Witkamp

door Corien Maljaars en Majorie Former
'We moeten meer rekening houden met de interactie tussen medicatie en voeding'
Prof. dr. Renger Witkamp hoogleraar Voeding en Farmacologie WUR..


Aan de hand van 50 dia’s tilde Witkamp een tipje van de sluier op waaraan je moet denken als het gaat om interactie tussen voeding en medicatie. Geneesmiddelen kunnen een negatief effect op de voedingstoestand hebben en artsen weten daar nog te weinig van. De interacties kunnen al plaatsvinden voordat het medicijn is toegediend, bijvoorbeeld als het is opgelost in sondevoeding of vla, waarmee de fysische eigenschappen van het medicijn worden beïnvloed.

Het maakt verschil of je medicijnen toedient op een lege of volle maag. Een vette maaltijd kan de opname vertragen, maar de effecten zijn niet altijd goed te voorspellen. Lees de bijsluiter, want daarin staat heel belangrijke informatie. Diëtisten kunnen een signalerende rol spelen.

Kruidenmengsels
Wees alert op de werking van kruidenmengsels. Het College voor Beoordeling van Geneesmiddelen heeft daar interessante video’s over gemaakt: https://www.cbg-meb.nl/onderwerpen/medicijninformatie-kruiden.

* Wil je meer lezen over voeding en medicatie en de rol van de diëtist, lees dan het artikel dat hierover is verschenen in Voeding & Visie

Links

Postadres
Adres: Iroko 145
3315 PN Dordrecht
Tel: 024 – 2005491 (op werkdagen)
E-mail: info@dcn-dietist.nl