Zwangerschapsdiabetes (GDM) in de 1e lijn

Presentatie door: Alice Tekelenburg

Alice heeft al 12 jaar goede resultatenmet begeleiding GDM in 1e lijn. Uit een vorig jaar gehouden poll onder diëtisten bleek dat 1/3 van de diëtisten GDM begeleidt en dat de helft daarvan een bloedglucosemeter gebruikt.

Uit onderzoek Nivel (mei 2021) blijkt dat in de periode 2015-2019 GDM met 30% is toegenomen, maar dat het insulinegebruik in deze groep afgenomen is (door goede begeleiding van diëtisten??). Volgens Alice heeft de diëtist bij GDM echt meerwaarde, ze is een enorm pleitbezorger voor GDM-begeleiding in de eerste lijn: in de eerste lijn als het kan, in de tweede lijn als het moet. Doordat specialist in ziekenhuis dan minder vrouwen met GDM ziet, kan het zijn dat hij/zij deze groep niet meer mag begeleiden.

De verloskundige screent bij 24-26 weken de hoogrisicogroep met Orale Glucose Tolerantie Test (OGTT). Risicofactoren:

•Polycysteus ovariumsyndroom

•Diabetes bij eerste graad verwante

•Diabetes gravidarum in een eerdere zwangerschap

•Eerder kind > P95 of een gewicht > 4500 gram

•Eerder kind met een onverklaarde IUVD

•Adipositas (BMI> 30 bij de eerste prenatale controle)

•Macrosomie of een polyhydramnion

•Hindoestaanse en mediterrane zwangeren

•Forse en / of snelle gewichtstoename in dezwangerschap (volgens richtlijn IOM)

Als vrouwen erg misselijk zijn of bariatrische chirurgie hebben gehad, is OGTT niet mogelijk, dan gebruikt Alice als alternatief een 7-punts-dagcurve met koolhydraatrijke maaltijden.

Alice werkt in Rivierenland, daar volgen ze niet de landelijke richtlijnen, maar wijken daar wat van af. Alice past haar werkwijze aan op deze regionale afspraken.

Alice vindt het gebruik van bloedglucosemeter bij GDM erg belangrijk: meten is weten, iedere vrouw reageert anders op koolhydraten. Een bloedglucosemeter geeft de vrouwen vertrouwen en minder schuldgevoel. Hoewel begeleiding in de eerste lijn kostenbesparend werkt, moet de vrouw het eigenrisico plus de kosten van de meter en het testmateriaal betalen, wat een nadeel kan zijn. Meestal valt de dieetbegeleiding binnen de 3 uur die vergoed wordt. Diëtist moet kennis van zaken hebben om meters uit te leggen en heeft er werk aan om meters te distribueren (dit kan ook via apotheek). Diëtist die met bloedglucosemeters werkt, moet cijfers kunnen interpreteren en om kunnen gaan met programma’s als DiaCare en LibreView. Alice geeft uiterlijk de volgende dag (ook in het weekend) terugkoppeling op ingestuurde dagcurves. Contact verloopt grotendeels via telefoon/mail/whatsapp/sms.

Opmerking uit de zaal: multidisciplinaire samenwerking is erg belangrijk. Alice geeft aan dat dit in deze presentatie niet uitdrukkelijk benoemd is, maar in de praktijk zeker plaatsvindt.

Links

Postadres
Adres: Iroko 145
3315 PN Dordrecht
Tel: 024 – 2005491 (op werkdagen)
E-mail: info@dcn-dietist.nl