hello world!
Published: 31 oktober 2016

Robert Versteegh, Fys'Optima

DCN leden en bestuur: van harte gefeliciteerd namens alle 293 Fys'Optima praktijken! Zo'n 25 jarige verjaardag kan alleen worden gevierd wanneer je als cooperatie van toegevoegde waarde bent voor je leden en andere betrokkenen. Ik heb van dichtbij mee mogen maken hoe het DCN bestuur zich inzet voor haar leden en de steun en waardering die het bestuur van haar leden hiervoor krijgt. Rest mij jullie een veel belovende en mooie toekomst toe te wensen en natuurlijk 2 december een inspirerende en gezellige verjaardag!

Bent u diëtist of in opleiding voor diëtist?
Wordt dan lid van onze organisatie

Lid worden